De toekomst van het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes, inclusief Waterpartij

Wie en wat komt straks wel en niet in het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes, inclusief Waterpartij; ouders met kinderen, concerten, festivals, yogalessen? Tot 17 oktober kon u meedenken op deze website.

Groen voor Hagenaars
In een steeds dichter bebouwde stad is deze veelvormige oase van groen van grote waarde voor alle Hagenaars en haar bezoekers. Daarom zullen we dit groengebied met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter met elkaar verbinden. Voor huidige en toekomstige generaties en voor een divers publiek. Voor mens, natuur en dier.

Niet 1, maar 2 stappen terug
Veel mensen hadden gereageerd op het oude plan uit 2015. Die reacties waren veelal terug te voeren op de (4) uitgangspunten uit de Gebiedsvisie 2014 die de gemeente Den Haag voor het plan hanteerde. Daarom zijn we niet 1, maar 2 stappen teruggegaan. We legden die uitgangspunten zo concreet mogelijk aan u voor en u kon ze aanpassen. 

Waarom meepraten
Het doel van de Stadslabs en het online platform was met elkaar een duidelijke opdracht formuleren voor een denktank. Deze denktank werkt uw wensen en ideeën uit in een integrale toekomstvisie voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes, zodat duidelijk wordt welke toekomst Hagenaars voor dit belangrijke groen zien.